Garantier

Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG (Block Exemption Regulation) gällande gruppundantaget (GRU) i fordonsbranschen, som trädde i kraft 1:a oktober 2003, är det nya regelverket för leverantörs- och serviceavtal inom fordonsbranschen.
De nya föreskrifterna innehåller också viktiga bestämmelser gällande eftermarknaden, och har som syfte att öka konkurrensen i både försäljnings- och servicemarknaden såväl som på reservdelsmarknaden.
EU-kommissionens avsikt är att säkra fordonsägarnas rätt att få service, underhåll och reparationer på sina fordon på den verkstad de själva väljer och till priser som styrs av konkurrens.